>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1391 - دوره:8 - شماره:7


  tick  تاثیر افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر زیست فعالی و استحکام فشاری سیمان گلاس آینومر دندانی - صفحه:594-605

  tick  میزان اثر بخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید، اسید مالییک و اسید فسفریک در برداشت لایه اسمیر: بررسی میکروسکوپ الکترونی - صفحه:606-615

  tick  بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان - صفحه:616-621

  tick  بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله - صفحه:622-628

  tick  بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی - صفحه:629-636

  tick  مقایسه وضعیت پوسیدگی دندانی در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهر همدان در سال 1389 - صفحه:637-644

  tick  ارتباط بین تعداد سطوح دندانی ترمیم شده با آمالگام و میزان جیوه شیر مادر: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:645-651

  tick  بررسی عوامل موثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله - صفحه:652-661

  tick  بررسی تاثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390 - صفحه:662-668

  tick  بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی - صفحه:669-675

  tick  آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی شهر اهواز پیرامون ضد عفونی قالب‌های دندانی - صفحه:676-683

  tick  بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت‌های موثر بر توسعه گردشگری دندان‌پزشکی در شهر اصفهان - صفحه:684-694

  tick  مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن - صفحه:695-705

  tick  گزارش یک مورد ژانت سل گرانولومای محیطی در پسر ده ساله - صفحه:706-711
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved