>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1392 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان 12-6 ساله با شدت پوسیدگی دندانی متفاوت - صفحه:115-122

  tick  تاثیر روش مصاحبه انگیزشی بر تغییرات کوتاه مدت سلامت دهان و دندان افراد سیگاری - صفحه:123-134

  tick  مقایسه خارج دهانی روش اسیداچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشورسیلانت دندان‌های دا‌‌یمی - صفحه:135-143

  tick  میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل‌های چرخنده در بین دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 - صفحه:144-151

  tick  بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان‌های دایمی با شاخص توده بدنی دانش‌آموزان دختر شهر تهران - صفحه:152-161

  tick  بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه‌آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده - صفحه:162-168

  tick  بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنویید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس Ii و رتروژن مندیبل - صفحه:169-177

  tick  بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمانشاه در ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده - صفحه:178-185

  tick  مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) - صفحه:186-198

  tick  کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره‌های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد - صفحه:199-205
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved