>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1392 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی اثر عملیات سریع سرمایش (Cryogenic Treatment) بر قابلیت برندگی فایل‌های چرخشی نیکل- تیتانیوم - صفحه:1-10

  tick  بررسی فراوانی نشت مایع مغزی- نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فک و صورت در بخش جراحی فک و صورت - صفحه:11-17

  tick  مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پیوند بافت همبند و پیوند با ترکیب اسفنج کلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:18-27

  tick  بررسی ریزنشت محل اتصال ایمپلنت- اباتمنت در سه نوع ایمپلنت Swiss Plus، Biohorizons و Implantium به روش نفوذ رنگ - صفحه:28-36

  tick  اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای تیوری مراحل تغییر در بهبود رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی - صفحه:37-49

  tick  بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی - صفحه:50-59

  tick  بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم برحسب آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی A، B و O - صفحه:60-66

  tick  تاثیر سن و جنس بر ناحیه زیبایی دندان‌ها در دو حالت استراحت و لبخند ارادی - صفحه:67-80

  tick  مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی - صفحه:81-106

  tick  گزارش یک مورد نادر سندرم پاپیلون لفور - صفحه:107-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved