>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1391 - دوره:8 - شماره:1


  tick  تاثیر کاربرد بافت همبند کام به عنوان غشا به همراه استخوان معدنی با کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات عمودی استخوان آلویول - صفحه:1-17

  tick  بررسی دقت ابعادی نوعی هیدروکلویید برگشت‌ناپذیر پس از ضد عفونی با محلول ازن در آب - صفحه:18-26

  tick  بررسی اثر رنگ‌آمیزی بر استحکام خمشی نوعی سرامیک زیرکونیایی - صفحه:27-35

  tick  میزان تظاهر نشانگر (Vegf) Vascular Endothelial Growth Factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی - صفحه:36-44

  tick  بررسی تاثیر چند روش آماده‌سازی سطحی بر میزان استحکام باند کامپوزیت تعمیر شده - صفحه:45-55

  tick  بروز دو نشانگر P53 و P63و ارتباط آن‌ها با ویروس پاپیلومای انسانی در ضایعات دیسپلاستیک حفره دهان - صفحه:56-67

  tick  بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389 - صفحه:68-74

  tick  بررسی سطح سرمی مالون دی‌آلدیید (Malondialdehyde) و ویتامین‌هایA,E,C در بیماران مبتلا یه آفت دهانی راجعه - صفحه:75-80

  tick  مروری بر علل، شاخص‌ها، تشخیص و درمان فلوروزیس دندانی - صفحه:81-91

  tick  سندرم هایپر ایمونوگلوبولین -E گزارش مورد - صفحه:92-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved