>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1391 - دوره:8 - شماره:6


  tick  بررسی تاثیر چارچوب بندی پیام بر رفتار های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان شهر قزوین - صفحه:503-511

  tick  بررسی تاثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین - صفحه:512-521

  tick  اثر روش‌های مختلف آماده‌سازی بر استحکام باند برشی بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیر مستقیم در محیط آزمایشگاه - صفحه:522-529

  tick  بررسی آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای مرتبط با سلامت دهان در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، بهار 1391 - صفحه:530-539

  tick  بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: - صفحه:540-551

  tick  بررسی بافت‌شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی- فکی در موش آزمایشگاهی - صفحه:552-559

  tick  بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درمانی شهر اصفهان در یک دوره پنج ساله - صفحه:560-566

  tick  بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویرCone Beam Computed Tomography و لترال سفالومتری دیجیتال - صفحه:567-575

  tick  شوینده‌ها در درمان ریشه - صفحه:576-586

  tick  تهیه پروتز کامل بالا در بیمار میکروستومیا: گزارش مورد - صفحه:587-592
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved