>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1390 - دوره:7 - شماره:2


  tick  مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه - صفحه:106-113

  tick  بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای طی حرکات ارتودنسی: یک مطالعه مقدماتی - صفحه:114-121

  tick  مقایسه اثر رقت‌‌های مهاری دو دهان‌شویه تیمول (Orion®) و کلرهگزیدین بر رشد باکتری‌های استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سانگوییس - صفحه:122-129

  tick  بررسی تاثیر محیط‌های نگهدارنده بر قابلیت تکثیر سلول‌های پالپ دندان آپکس باز خرگوش - صفحه:130-138

  tick  بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان - صفحه:139-146

  tick  بررسی تاثیر نوع رابطه اکلوزالی بر پارامترهای پریودنتال - صفحه:147-153

  tick  بررسی مقایسه‌ای کارایی مسواک دستی Cross-Action و مسواک برقی Power Cross-Action در کنترل پلاک و التهاب بافت نرم اطراف ایمپلنت‌های حمایت‌کننده اوردنچر مندیبل - صفحه:154-162

  tick  بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی Edta و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی - صفحه:163-170

  tick  مقایسه تاثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغییرات غلظت سرمی C-Reactive Protein - صفحه:171-177

  tick  بررسی تاثیر طول کانتی‌لور بر توزیع استرس اطراف ایمپلنت در اوردنچرهای متکی بر دو ایمپلنت - صفحه:178-186

  tick  نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان - صفحه:187-199

  tick  مروری بر لاینرها، بیس‌ها و سمان‌ها - صفحه:200-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved