>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   
سال:1384 - دوره:1 - شماره:2


  tick  تظاهر پروتئین های P53 و Ki-67 در ادونتوژنیک کراتوسیست - صفحه:5-9

  tick  تاثیر Relaxation Therapy بر علائم و نشانه های بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی مبتلا به افسردگی - صفحه:11-14

  tick  مقایسه پایداری کیفیت داروهای ظهور و ثبوت: چامپیون، طیف‎ساز، کرونکس و نوین در پردازش کلیشه‎های داخل دهانی - صفحه:15-18

  tick  شاخص Dmft در بیماران مرحله پایانی کلیه تحت درمان با دیالیز - صفحه:19-21

  tick  مقایسه فلور میکروبی دهان در بیماری عروق کرونر - صفحه:23-26

  tick  تظاهرات دهانی در بیماران دیابتیک نوع یک - صفحه:27-30

  tick  ارزیابی زیبایی روکش های ثابت متکی به ایمپلنت سوییس پلاس - صفحه:31-35

  tick  مقایسه مقاومت فشاری و ضخامت لایه‎ای سمان زینک فسفات آریادنت و هاروارد براساس روش 2725 استاندارد ایران - صفحه:37-41

  tick  تاثیر داروی میدازولام 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت تجویز داخل بینی در کنترل رفتار کودکان غیر همکار - صفحه:43-48

  tick  مقایسه اثر سایش سه نوع پودر مورد استفاده در دستگاه پروفی جت - صفحه:49-53

  tick  تناسب دندان های قدامی بالا در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی - صفحه:55-58

  tick  تاثیر ضد التهابی دهان شویه بنزیدامین 0/15 درصد در بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط - صفحه:59-61

  tick  یافته های رادیوگرافیک در کلیشه رادیوگرافی پانورامیک بیماران بی دندان اصفهان - صفحه:63-65

  tick  کاربرد توام دو نوع لیزر Nd-Yag وEr-Yag در درمان فیبرومای دهان و ارزیابی خصوصیات آسیب شناسی نمونه حاصل - صفحه:66-69

  tick  روش وایتال پرفیوژن از طریق عروق کاروتید: تهیه مقاطع هیستولوژیک از پریودنشیوم و استخوان فک سگ - صفحه:70-72

  tick  درای ساکت پس از کشیدن مولر سوم فک تحتانی - صفحه:73-74

  tick  سطح آگاهی دندان پزشکان اصفهان از تجویز صحیح رادیوگرافی - صفحه:75-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved