>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و زبان شناسی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط گواه‌نمایی زبانی با شخصیت‌پردازی در فیلم‌نامه: با استناد به فیلم‌نامه جدایی نادر از سیمین - صفحه:1-23

  tick  بررسی تطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش‌های فرهنگی - صفحه:25-52

  tick  سبک‌شناسیِ مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح براساسِ فرانقشِ متنی - صفحه:53-68

  tick  بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی - صفحه:69-87

  tick  بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه - صفحه:89-115

  tick  طرح‌واره‌های تداعی‌شدۀ تکواژ «کار» به‌عنوان مقوله‌ای چندمعنا: مطالعه‌ای در صرفِ شناختی - صفحه:117-132

  tick  بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی - صفحه:133-159

  tick  فرهنگ ریشه‌شناختی فارسی، محمد حسن‌دوست، 1393 تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورۀ پنج جلدی - صفحه:163-169

  tick  ابوالحسن نجفی، موسسِ زبان‌شناسیِ ایرانی در حوزۀ وزن شعر فارسی - صفحه:173-178
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved