>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکردی زبانشناختی به ترجمه  
   
نویسنده اناری منافی سالار
منبع زبان و زبان شناسي - 1384 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:75 -90
چکیده    زبانشناسی که معمولاً به عنوان علم زبان تعریف می‌شود ، به خاطر مختص بودن زبان به نوع انسان ، با بسیاری از حوزه‌های دیگر مطالعات و علوم انسانی ارتباط نزدیکی دارد. مطالعات ترجمه را با توجه به ماهیت مسایل مورد بحث در آن می‌توان نزدیکترین حوزه به زبانشناسی یا مطالعه علمی زبان دانست . مشترکات زبان و ترجمه آن قدر زیاد و پیوندشان چنان محکم است که در موارد زیادی نمی‌توان آنها را بی‌نیاز از هم دانست . ارتباط بین زبان و ترجمه حقیقی انکار ناپذیر است . آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته نحوه این ارتباط است . برخی از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که هر ترجمه‌ای بطور ضمنی مبتنی بر نظریه‌ای از زبان است و لذا ترجمه در واقع تمرینی در زبانشناسی کاربردی است . اما برخی دیگر عقیده دارند هر نظریه‌ای از زبان مبنی بر نظریه‌ای از ترجمه است . نظریه سومی هم مطرح است و آن اینکه خود زبان در اصل ترجمه‌ای از تصورات و مفاهیم ذهنی انسان است و بنابراین انسان در زندگی روزمره خود بطور همزمان با هر دو مقوله زبان و ترجمه سروکار دارد.
کلیدواژه بازنویسی ,قلب ماهیّت ,نظام لفظی ,نظام غیرلفظی ,ترجمه زبانشناختی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved