>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و زبان شناسی   
سال:1388 - دوره:5 - شماره:2


  tick  نقشِ زبانِ علم در تشدید بحران های محیطی از منظر زبان شناسیِ زیست محیطی - صفحه:1-25

  tick  رویکردِ حوزهای به اجزای کلام در فارسی - صفحه:27-45

  tick  بررسی مقایسه ای میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس در یک نمایشنامه فارسی و یک نمایشنامه انگلیسی - صفحه:47-67

  tick  بررسیِ حرفِ اضافه (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسه آن با رویکردِ سنتی - صفحه:71-80

  tick  بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها - صفحه:81-113

  tick  بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریه نقش‌گرایی - صفحه:115-133

  tick  نگاهی به مساله واژگان در ماشین ترجمه - صفحه:135-149

  tick  تمثیلی مانوی در نکوهشِ مویه و زاری به سوگِ درگذشتگان - صفحه:151-165

  tick  زبانِ فارسی و رایانه: برگزیده مقالات (2 جلد)، به‌کوششِ: حسین صامتی و محمود بی‌جن‌خان، سازمانِ مطالعه و تدوینِ کتبِ علومِ انسانیِ دانشگاه‌ها (سمت)، 1389، 1266 صفحه. - صفحه:169-180

  tick  زبان و جهانی شدن ، نورمن فرکلاف ، انتشارات روتلیج، 2006، دو+ 186صفحه - صفحه:181-186

  tick  دکتر بهنام خان‌خلیلی - صفحه:189-190

  tick  دکتر عباس سلمی - صفحه:191-192
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved