>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و زبان شناسی   
سال:1389 - دوره:6 - شماره:2


  tick  کانونی سازی در زبان فارسی - صفحه:1-20

  tick  بررسیِ کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه‌های آن، در نوشتارِ دانش‌آموزانِ دخترِ پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان - صفحه:21-39

  tick  توصیف و تحلیل نقش‌گرایانه آغازگر از منظرِ رویکرد هلیدی، در متن کتاب‌های فارسی و انشای دانش‌آموزان دبستان - صفحه:41-59

  tick  فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی - صفحه:61-86

  tick  “نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی” - صفحه:87-114

  tick  بررسی فرایند حذف گروه فعلی در گزارش‌های زنده فوتبال رادیویی - صفحه:115-128

  tick  بررسی ساختار صرفی جای‌نام‌های استان همدان - صفحه:129-148

  tick  پاسخ به “نقدی بر تحلیل پوسته‌ایِ گروه فعلی در زبان فارسی” - صفحه:151-165

  tick  راهنمای زبان سنسکریت (دستور زبان، متن‌های گزیده، واژه‌نامه)، محمدتقی راشد محصل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - صفحه:167-172

  tick  رویکردهای پیکره‌ای به تحلیل انتقادی استعاره، چارتریس- بلک، انتشارات پالگریو مک میلان، 272 صفحه. - صفحه:173-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved