>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1387 - دوره:14 - شماره:1


  tick  بررسی عوامل مرتبط با رخداد هیپوگنادیسم در بیماری تالاسمی ماژور با استفاده از مدل تحلیل بقاء - صفحه:5-12

  tick  بررسی ارتباط خود مراقبتی و افسردگی در بیمارن تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده - صفحه:13-17

  tick  اثر کادمیوم بر ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مرفین در موش صحرایی - صفحه:18-26

  tick  بررسی نتایج سی تی اسکن مغزی کودکان و ارتباط یافته های آن با علت درخواست سی تی اسکن - صفحه:27-32

  tick  بررسی مقاومت دارویی شیگلاهای جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال شیگلایی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن شهر گناباد - صفحه:33-36

  tick  تاثیر تمرین های کششی و موبیلیزاسیون عصب در بهبود درد و عملکرد اندام فوقانی در افراد با سندرم خروجی قفسه سینه - صفحه:37-45

  tick  بررسی ارتباط نروپاتی اتونوم قلبی با عوارض میکروواسکولار در بیمارن مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت کاشان - صفحه:46-50

  tick  بررسی تاثیر تشکچه ارگونومیک بر اندکسهای Rula Scoer در رانندگان - صفحه:51-57

  tick  بررسی ارتباط نستوهی و منبع کنترل با فرسودگی شغلی در پرستاران - صفحه:58-66

  tick  آنژین قلبی و گرفتاری شدید آئورت در هیپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوت ـ گزارش یک مورد نادر پسر بچه 10 ساله - صفحه:67-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved