>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تزریق داخل صفاقی گلوکز بر حافظه احترازی غیرفعال در موش های صحرایی نر بالغ  
   
نویسنده اسداللهی زهرا ,پاپهن احمد علی ,معاضدی احمد علی ,نجف زاده ورزی حسین
منبع افق دانش - 1393 - دوره : 20 - شماره : 2 - صفحه:115 -120
  
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه فیزیولوژی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه فیزیولوژی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده دامپزشکی, گروه داروشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved