>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1393 - دوره:20 - شماره:1


  tick  مقایسه اثر زهر زنبور عسل و آسپیرین بر میزان فروکته شدن هموگلوبین انسانی - صفحه:1-6

  tick  تاثیر 9 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر میزان مقاومت به انسولین و اشتهای بعد از ورزش در زنان چاق - صفحه:9-15

  tick  اثر عصاره ریشه گلدر بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی هایپرلیپیدمیک دیابتی - صفحه:17-21

  tick  اثر اسید گالیک بر حافظه اجتنابی غیرفعال تحت شرایط ایسکمی مغزی در موش های صحرایی ماده بالغ - صفحه:23-27

  tick  ارزیابی شیوع هیپومنیزیمی در 24 ساعت اول پس از جراحی های انتخابی در بیماران بخش مراقبت ویژه - صفحه:29-33

  tick  تاثیر روزه داری بر سندرم متابولیک در بیماران دیابتی نوع Ii - صفحه:35-40

  tick  مقایسه تاثیر حجامت و اصلاح مزاج بر شدت سردردهای میگرنی - صفحه:43-48

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ بر شکل بیضه، پارامترهای اسپرمی و سطح تستوسترون در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:49-55

  tick  اثر استرس های زمان بر جنینی بر پاسخ به درد در موش های صحرایی - صفحه:57-61

  tick  مقایسه تاثیر نوع موسیقی بر آستانه درد، اضطراب، پاسخ های رفتاری درد و پارامترهای همودینامیک در حین تعویض پانسمان در بیماران سوختگی - صفحه:63-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved