>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1381 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی شیوع آلودگی به انتروبیوس ورمیکولاریس ( کرمک) در مهدهای کودک و آمادگیهای شهر گناباد با توجه به مشخصات دموگرافیک آنها در سال 1380 - صفحه:1-6

  tick  بررسی شیوع ، مرگ و میر وعوارض نوزادان Lbw , ونارس در سال های 1379 و 1380 در شهر گناباد - صفحه:7-13

  tick  بررسی شیوع هیپوکالمی در پاسخ به استرس جراحی قبل از اینداکشن بیهوشی - صفحه:14-19

  tick  هیپنوتیزم قسمت Iii : تستهای تلقین پذیری و روشهای ایجاد یا القاء حالت ترانس - صفحه:20-26

  tick  چگونگی دریافت خدمات پزشکی توسط افراد جامعه و عوامل موثر بر آن در شهرستان گناباد - صفحه:27-31

  tick  شیوع میوزیت اسیفیانت در جراحی تاخیری شکستگیهای سوپراکندیلار بارز در اطفال - صفحه:32-36

  tick  بررسی میزانIge توتال سرم در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک در کودکان بین 2 ماه تا5 سال - صفحه:37-40

  tick  بررسی میزان رضایتمندی مراجعین و انتظارات آنان از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی شهرستان گناباد در سال 1381 - صفحه:41-46

  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1379 ـ80 دانشکده علوم پزشکی گناباد - صفحه:47-54

  tick  نیازهای آموزشی مادران در مورد اسهال حاد و کاربرد Ors در منزل در کودکان زیر 5 سال شهر گناباد - صفحه:55-60

  tick  غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها در غذا های مایع با استفاده از میدان الکتریکی - صفحه:61-66

  tick  بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر در زمینه انجام تکنیک خود آزمایی پستان - صفحه:67-74

  tick  بررسی تاثیر وقوع بارداری های ناخواسته بر چکونگی دریافت مراقب های دوران بارداری - صفحه:75-80

  tick  بررسی شاخص های تکاملی کودکان یک ساله شهرستان گناباد و مقایسه آن با معیارهای استاندارد - صفحه:81-89

  tick  مقایسه افسردگی در حاملگیهای خواسته و ناخواسته - صفحه:90-95

  tick  بررسی علل طلاق در شهر گناباد سال 1381 - صفحه:96-102
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved