>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره‌های آبی‌‌الکلی و آبیِ پوست و دانه و عصاره آبی‌الکلی پولپ هندوانه ابوجهل بر میزان گلوکز، انسولین و FIRI موش‌های صحرایی نرِ مقاوم به انسولین  
   
نویسنده آهنگرپور اکرم ,عروجن علی‌اکبر
منبع افق دانش - 1392 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:149 -154
چکیده    اهداف: رایج ترین کاربرد هندوانه ابوجهل در طب سنتی ایران، درمان دیابت و کاهش میزان قندخون است. با توجه به تاثیر فروکتوز در افزایش گلوکز و ایجاد مدل مقاوم به انسولین، این مطالعه با هدف مقایسه اثر عصاره قسمت‌های مختلف هندوانه ابوجهل بر موش‌های صحرایی نر مقاوم به انسولین انجام شد.روش‌ها: در مطالعه تجربی حاضر، 63 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار استفاده شد. پس از ایجاد مدل مقاوم به انسولین به‌وسیله فروکتوز10% در آب آشامیدنی به مدت8 هفته، حیوانات به7 گروه کنترل، شاهد، عصاره های آبی و آبی-الکلی پوست و دانه و عصاره آبی-الکلی پولپ تقسیم شدند. پس از جداسازی سرم ها مقادیر گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون پشتیبان LSD ارزیابی شدند.یافته‌ها: عصاره آبی‌الکلی پوست منجر به افزایش گلوکز در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0p < ). میزان گلوکز گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0p < ). وزن در گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه‌های کنترل (01/0p < ) و شاهد (05/0p < ) افزایش پیدا کرد. عصاره آبی‌الکلی پوست منجر به کاهش میزان انسولین در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0p < ). در گروه عصاره آبی‌الکلی دانه، افزایش میزان انسولین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (01/0p < ). میزان انسولین گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه کنترل (001/0p < ) و شاهد (05/0p < ) افزایش یافت.نتیجه‌گیری: موثرترین بخش هندوانه ابوجهل در درمان دیابت نوع II دانه و مضرترین بخش آن پوست است.
کلیدواژه Citrullus colocynthis ,FIRI ,Fructose ,Insulin ,هندوانه ابوجهل ,فروکتوز ,انسولین ,شاخص مقاومت به انسولین
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت و گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved