>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1391 - دوره:18 - شماره:5


  tick  بررسی تاثیر حفاظتی عصاره آبی زعفران بر ژنوتوکسیسیتی ناشی از آلودگی با کادمیوم کلراید درسلول ماکروفاژ و لنفوسیت موش سوری - صفحه:209-216

  tick  تجربه خانواده ازاهدای اعضای بیمار مرگ مغزی :یک مطالعه کیفی - صفحه:217-223

  tick  بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان نخست زای زایمان کرده به روش طبیعی و سزارین در شهر کرج - صفحه:224-231

  tick  تاثیر آموزش همسالان بر رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستانهای شهر زاهدان در سال89 - صفحه:233-240

  tick  بررسی آپنه ی انسدادی هنگام خواب قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین - صفحه:241-247

  tick  بررسی نتایج و عوارض زودرس مطالعات الکتروفیزیولوژیک و درمان با ابلیشن در مشهد در سالهای 1387-1385 - صفحه:248-253

  tick  بررسی تاثیرآموزش برمبنای الگوی Pen -3 در ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای دختران 16-12 سال دارای چاقی و اضافه وزن شهر رزن (همدان) در سال 1390 - صفحه:254-260

  tick  بررسی آلودگی به آفلاتوکسین M1 درماست مصرفی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهرتهران با روش الایزا - صفحه:261-268

  tick  مقایسه تاثیر پرومتازین و هیوسین بر درد زایمان - صفحه:270-275

  tick  اثربخشی آموزش های ایمنی بر افزایش هوشیاری ایمنی با توجه به نقش تعدیل کننده کانون کنترل کارکنان در شرکت ذوب آهن اصفهان - صفحه:276-285

  tick  محرک های آنژیوژنز در طی ورزش و فعالیت بدنی - صفحه:286-296

  tick  بررسی الل های موتانت ارثی ژن Mutyh در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد - صفحه:297-300

  tick  اطلاعات بالینی و عوارض حین عمل بازسازی آیورت در بیماران دچار انسداد ایورتوایلیاک - صفحه:301-306

  tick  مقایسه وضعیت نیروی انسانی پایگاههای عرضه اطلاعات دانشگا ههای علوم پزشکی شمال و شرق کشور بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی کشور در سال 1390 - صفحه:307-316

  tick  معرفی نوآوری: واکسن کات وسیله ای ساده برای انجام تزریقات عضلانی در کودکان سنین کمتر از دو سال - صفحه:317-319
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved