>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1385 - دوره:12 - شماره:1


  tick  بررسی کلینیکی و آزمایشگاهی هفده مورد مبتلا به ماکروپرولاکتینمی تشخیص داده شده با آزمون رسوبی پل اتیلن گلیکول - صفحه:5-9

  tick  مقایسه اثر ضد دردی عصاره آبی کلپوره و مورفین در موش صحرایی - صفحه:10-13

  tick  ارتباط آریتمی های فوق بطنی با میزان جذب و دفع مایعات و الکترولیت ها بعد از عمل جراحی بای پس کرونر - صفحه:14-18

  tick  میزان استفاده و نیازهای آموزشی زنان همسردار نسبت به روش پیشگیری فوری از بارداری - صفحه:19-22

  tick  بررسی شدت عیوب انکساری و میزان رضایت افراد مبتلا به عیب انکساری نسبت به عینک - صفحه:23-27

  tick  مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز 25% به بالای مبتلا به Ptsd و دانش آموزان فرزند غیر جانباز در استان چهارمحال بختیاری - صفحه:28-32

  tick  بررسی روایی و پایایی مقیاس چند وجهی جایگاه مهار سلامت ( Mhlc) در بین دانشجویان علوم پزشکی - صفحه:33-41

  tick  مقایسه تاثیر امولینت و هلیوتراپی در تسکین خارش بیماران همودیالیزی - صفحه:42-46

  tick  بررسی ارتباط بین نوع شخصیت و نستوهی با سلامتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد - صفحه:47-53

  tick  گزارش یک مورد انسولینوما - صفحه:54-61
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved