>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1390 - دوره:17 - شماره:1


  tick  مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی - صفحه:5-11

  tick  بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره ی هیدرو الکلی دانه ی گیاه - صفحه:12-19

  tick  تشخیص آنتی ژن های لیشمانیا اینفنتوم در ادرار با استفاده از روش Katex و مقایسه آن با روش های سرولوژی - صفحه:20-26

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد بر مبنای تئوری انگیزش محافظت - صفحه:27-34

  tick  بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه ی شهرستان گناباد در سال های 88-87 - صفحه:35-44

  tick  آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در یکی از بیمارستان های آموزشی گناباد - صفحه:45-54

  tick  بررسی وجود بافت های غیر مجاز در انواع سوسیس و کالباس عرضه شده درمراکز توزیع شهرکرمانشاه 88-1387 - صفحه:55-59

  tick  بررسی ریسک فاکتور های سرطان پستان با استفاده از تحلیل - صفحه:60-68

  tick  رابطه ی نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:69-73

  tick  نامه به سردبیر:در خصوص مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار(یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده) - صفحه:75-76

  tick  نامه به سردبیر: در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد مقاله تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار(یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده) - صفحه:77-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved