>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1396 - دوره:23 - شماره:4


  tick  تاثیر گرمای موضعی بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان ترم - صفحه:251-256

  tick  تاثیر همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف روغن بذر کتان بر سطوح سرمی Tnf-Α و Il-1 Β در موش‌های صحرایی - صفحه:257-263

  tick  رابطه مقدار خون خارج‌شده طی حجامت با شرایط فردی بیمار و زمان انجام آن - صفحه:265-271

  tick  مقایسه پاسخ فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (Bdnf) و فاکتور رشد شبه‌انسولینی-1 (Igf-1) به شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان دونده - صفحه:273-277

  tick  اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی/اکسیدانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان - صفحه:279-283

  tick  مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل تمرینی (هوازی و مقاومتی) بر سطوح اینترلوکین-10، پروتئین واکنشگر C و شاخص مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو - صفحه:285-292

  tick  اثر کروسین بر نسبت Bax/Bcl-2، پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت کبد جنین جوجه تحت تیمار با نانوذرات نقره - صفحه:293-299

  tick  رابطه بین شوخ‌طبعی و بهزیستی ذهنی با توجه به نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در مراقبان بیماران دارای آسیب نخاعی - صفحه:301-306

  tick  بررسی سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به سل ریوی فعال در مقایسه با سایر بیماران مبتلا به پنومونی حاد و افراد سالم - صفحه:307-310

  tick  نقش میانجی‌گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو - صفحه:311-317

  tick  تاثیر ماساژ بازتابی پا بر تولید شیر در مادران با نوزاد نارس - صفحه:319-324

  tick  اثرات تعاملی هیپوگلایسمیک عصاره زنجیل و تمرین استقامتی بر شاخص‌های قندی موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:325-330

  tick  مروری بر پاسخ فاکتورهای آنژیوژنیک و آنژیوستاتیک به ورزش - صفحه:331-338
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved