>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1396 - دوره:11 - شماره:43


  tick  رابطۀ سبک‌های مدیریت تعارض با بهره‌وری نیروی انسانی در بانک سینا - صفحه:7-44

  tick  آینده نگاری دانشگاه کارآفرین با استفاده از روش تلفیقی سناریو پردازی و تحلیل اثرات متقاطع در افق 1404 هجری شمسی - صفحه:45-74

  tick  تاثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی(با رویکرد بهره وری) - صفحه:75-106

  tick  نقش بهره‌‌وری کل عوامل تولید در حوزه ساخت و ساز در کشورهای ایران و آذربایجان - صفحه:107-125

  tick  الگویابی ساختاریِ فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و سرمایه‌های نرم سازمان با تبیین نقش میانجیِ قابلیت‌های سطوح سازمانی - صفحه:127-150

  tick  پیشران های موثر بر موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در صنایع تولیدی - صفحه:151-169

  tick  ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:171-186

  tick  بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی) - صفحه:187-209
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved