>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:39


  tick  تدوین استراتژی پایش بهره‌وری صنایع تولیدی کوچک و متوسط با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری - صفحه:7-40

  tick  مطالعه اکتشافی مولفه‌های اثرگذار بر بهره‌وری منابع انسانی در بستر اسلامی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد - صفحه:41-66

  tick  بررسی تاثیر اجزای پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها - صفحه:67-90

  tick  بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی ساری 1 و 2 با نقش تعدیلگر استراتژی رهبری هزینه کسب و کار - صفحه:91-124

  tick  بررسی نقش پیش بینی کننده سرمایه روان‌شناختی و انگیزش شغلی در ارتقاء بهره‌وری کارکنان(مطالعه موردی: شرکت زغال‌سنگ طبس) - صفحه:125-150

  tick  رابطه ویژگی های شخصیتی با بهره وری با تاکید بر نقش میانجی هیجان پذیری در تدریس (مطالعه موردی) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز - صفحه:151-170

  tick  الگوی فعالیت‌های توانمند‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری کارکنان در صنایع کوچک و متوسط - صفحه:171-190

  tick  تعیین تاثیر شیوه‌های مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با میانجی‌گری سرمایه انسانی - صفحه:191-216

  tick  تحلیل مدل ساختاری ویژگی‌های مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان) - صفحه:217-245

  tick  ارتباط بین استعداد مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام - صفحه:247-280
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved