>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:13


  tick  کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو - صفحه:7-38

  tick  بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی - صفحه:39-58

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توانمندسازی به روش Topsis ( مطالعه موردی : شرکت گازاستان آذربایجان شرقی) - صفحه:59-84

  tick  بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت - صفحه:85-119

  tick  تاثیر هوش هیجانی اعضاء هیات علمی بر عملکرد آموزش آنها: با رویکرد شایستگی های فردی - صفحه:121-140

  tick  برآورد فاصله ای زمان تکمیل پروژه بر اساس رویکرد شبیه سازی - صفحه:141-162

  tick  تاثیر سبک های مدیریت و ویژگی های شخصیتی مدیران بر بهداشت روانی کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی استان تهران - صفحه:163-187

  tick  بررسی وضعیت آموزشی،پژوهشی و امکانات گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی کشور از دیدگاه مدیران و اساتید گروه ها - صفحه:189-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved