>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهره وری   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:48


  tick  طراحی مدل ارتقای دو‌سوتوانی زنجیره تامین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت فولاد استان یزد) - صفحه:7-35

  tick  طراحی مدل بومی شناخت، سنجش و آسیب شناسی فرهنگ بهره وری (مطالعه ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) - صفحه:37-75

  tick  طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز و تحلیل فازی اهمیت عملکرد آنها جهت ارتقای بهره وری سبز (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی استان بوشهر) - صفحه:77-104

  tick  تعیین استراتژی های تاب آوری و تاثیرات متقابل آنها در زنجیره تامین ایران خودرو - صفحه:105-142

  tick  اثر انعطاف پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت‌ بیمه ایران - صفحه:143-180

  tick  ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در راستای ارتقای سرمایه فکری و بهره وری نیروی انسانی در معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی - صفحه:181-201

  tick  الگوی مناسب بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول - صفحه:203-220

  tick  شناسایی چالش های پیش روی صنعت برق الکترونیک و ارائه مدلی برای ارتقای سطح فروش محصولات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: صنعت برق الکترونیک استان آذربایجان شرقی) - صفحه:221-248

  tick  طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین پروری در راستای توسعه بهره وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی) - صفحه:249-275

  tick  نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت Tvp) - صفحه:277-302
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved