>
Fa   |   Ar   |   En
   بسامد مصرف میوه و سبزیجات در کودکان مبتلا به سندرم داون  
   
نویسنده نچواک سید مصطفی
منبع كودكان استثنايي - 1392 - دوره : 13 - شماره : 3 - صفحه:67 -72
چکیده    هدف: شواهد اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی حاکی از وجود استرس اکسیداتیو در بین مبتلایان به سندرم داون است.از طرف دیگر سایر مطالعات نشان داده‌اند که رژیم های غذایی غنی از میوه و سبزیجات منجر به کاهش قابل توجه شاخص‌های استرس اکسیداتیو می‌گردد. بررسی بسامد مصرف میوه و سبزیجات در کودکان مبتلا به سندرم داون موضوعی است که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.روش:در این بررسی اطلاعات مربوط به الگوی مصرف مصرف میوه و سبزیجات به‌وسیله پرسشنامه و با سوال از والدین گردآوری گردید.یافته‌ها: میانگین بسامد مصرف هفتگی میوه در بین کودکان مورد مطالعه مبتلا به سندرم داون 6/4 وعده و سبزیجات 74/0 وعده در هفته بود. 9/65 % از این کودکان هیچ نوع سبزی را مصرف نکرده بودند و در مورد 51% از کودکان نیز مصرف میوه کمتر از یک وعده در روز بود. نتیجه گیری: مصرف میوه و سبزیجات به عنوان بخش مهمی از رژیم غذایی سالم در کودکان مبتلا به سندرم داون بسیار کم بود. والدین کودکان مبتلا به سندرم داون باید نسبت به دادن یک رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجاتبه کودکان خود ترغیب شوند
کلیدواژه میوه و سبزیجات ,استرس اکسیداتیو ,کودکان ,سندرم داون
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, ایران
پست الکترونیکی smnachvak@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved