>
Fa   |   Ar   |   En
   کودکان استثنایی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:4


  tick  بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی در خانواده‌های با کودکان طیف اتیسم، نقص توجه- بیش فعالی و ناتوانی ذهنی و غیررشدی - صفحه:5-18

  tick  اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر بهبود توجه دیداری و شنیداری در افراد دارای نشانگان نقص توجه-بیش فعالی - صفحه:19-30

  tick  نقش میزان پرخاشگری و خود‌دلسوزی در بخشایش مادریاران مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی - صفحه:31-40

  tick  اثربخشی روش دوساهو بر عملکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و نظریۀ ذهن در کودکان اتیستیک با عملکرد بالا - صفحه:41-54

  tick  بررسی اثربخشی بازی درمانی (با رویکرد شن بازی) در کودکان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:55-82

  tick  اثربخشی آموزش نظم‌جویی هیجانی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی پسرهای 12 تا 14 سال دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی - صفحه:67-76

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت دلبستگی و نوع دوستی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده - صفحه:77-88

  tick  مقایسه مولفه های کنش های اجرایی برنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص - صفحه:105-116

  tick  مقایسه همدلی و بازشناسی هیجانی چهره بین کودکان واجد اختلال سلوک واختلال نافرمانی مقابله ای - صفحه:117-128

  tick  بررسی اثر بخشی کنترل تنظیم هیجان بر علائم کم‌توجهی-بیش فعالی در کودکان7-14 ساله - صفحه:117-132
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved