>
Fa   |   Ar   |   En
   کودکان استثنایی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:1


  tick  تاثیر بازی‌های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال ریاضی - صفحه:5-18

  tick  نقش تعامل والد-کودک و الگوی پردازش حسی در پیش‌بینی مشکلات درونی‌سازی و ‌برونی‌سازی کودکان - صفحه:19-32

  tick  مقایسۀ سلامت روان، سرمایۀ روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی در مادران کودکان کم‌شنوا، ناتوانی‌های هوشی و کودکان عادی - صفحه:33-46

  tick  اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی - صفحه:47-58

  tick  اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامۀ دی‌روزیر در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم - صفحه:59-72

  tick  بهبود سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی با توسعۀ منطقۀ تقریبی رشد در بستر نمایش خلاّق - صفحه:73-84

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان‌ هوشی آموزش‌پذیر - صفحه:85-96

  tick  تبیین تاب‌آوری شغلی معلمان مدارس استثنایی: بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی - صفحه:97-108

  tick  اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری مادرانِ کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی - صفحه:109-118

  tick  آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش-آموزان با نیازهای ویژه: مطالعه‌ای مروری - صفحه:119-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved