>
Fa   |   Ar   |   En
   کودکان استثنایی   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:3


  tick  تاثیر آموزش نوروفیدبک بر توانایی محاسبه عددی و حافظه عددی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال حساب نارسایی - صفحه:5-18

  tick  بررسی تقویت حافظۀ کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران - صفحه:19-30

  tick  اثربخشی ورزش‌مغزی بر کاهش استرس مادران،کاهش بیش‌فعالی و افزایش توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و کاهش استرس آنها - صفحه:31-42

  tick  بررسی تاثیر آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود عملکرد رفتاری کودکان دارای ناتوانی یادگیری - صفحه:43-54

  tick  بررسی تاثیر روش آموزش دستور زبان بر جمله‌سازی دانش‌آموزان آسیب دیدۀ شنوایی پایۀ پنجم - صفحه:55-68

  tick  رابطه اختلالات اضطرابی با عملکرد ریاضی در کودکان مبتلا به عملکرد پایین در ریاضیات - صفحه:69-76

  tick  بررسی و مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی و ارتباط آن با مهارت حل‌مسئله و شیوه‌های فرزندپروری ادراک‌شده - صفحه:77-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved