>
Fa   |   Ar   |   En
   کودکان استثنایی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:2


  tick  اثربخشی تقلید حرکتی غیرگفتاری بر طول گفتار کودکان 8-16 ساله دارای اختلالات طیف اتیسم - صفحه:5-12

  tick  نقش تصویر بدنی و خودپنداره در پیش‌بینی اختلالات روان‌شناختی دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا - صفحه:13-24

  tick  بررسی مقایسه ای نقش بروزرسانی اطلاعات و عدم بروزرسانی اطلاعات در حل مسائل ریاضی در بین دختران مبتلا به سندرم فراژیل ایکس و دختران مبتلا به سندرم ترنر - صفحه:25-36

  tick  تاثیر تغییرپذیری تمرین در اکتساب و یادگیری دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم - صفحه:27-36

  tick  بررسی و مقایسۀ میزان اثربخشی روش قصه‌گویی برگرفته از روش داستان‌های اجتماعی با روش درمانی برگرفته از روش پاسخ‌محور (پی‌آرتی) در کاهش مشکلات رفتاری کودکان طیف اتیسم - صفحه:37-46

  tick  اثربخشی آموزش ایروبیک بر سلامت روان و شادکامی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی - صفحه:57-66

  tick  مهارت‌های اختصاصی پردازش عدد در دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی - صفحه:67-70

  tick  بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم - صفحه:87-96

  tick  بررسی مقایسه‌ای درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌ مند کودکان طبیعی و کودکان دارای سندرم ویلیام (چهار و نیم تا پنج سال) فارسی زبان - صفحه:97-108

  tick  تحلیل درک بندهای موصولی فاعل- فاعل و فاعل- مفعول در کودکان ناشنوای کاشت‌حلزون‌شده و شنوا - صفحه:109-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved