>
Fa   |   Ar   |   En
   کودکان استثنایی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:1


  tick  تاثیر حمایت اجتماعی غیررسمی بر سلامت روان مادران دارای کودک با اختلال طیف اتیسم - صفحه:5-16

  tick  مقایسه خودبازداری، بنیان های اخلاقی و جهت گیری زندگی در والدین سازگار و ناسازگار کودکان آموزش پذیر کم توان ذهنی - صفحه:17-30

  tick  طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه‌ای آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی - صفحه:31-52

  tick  بررسی تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر وضعیت تعادل پسران 16-10 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:53-64

  tick  تدوین آزمون تصویری آگاهی واج‌شناختی حذف واج و تعیین روایی و اعتبار آن در دانش‌آموزان فارسی‌زبان پایۀ اول تا سوم دبستان - صفحه:65-82

  tick  مقایسۀ خلاقیت حرکتی در کودکان تیزهوش، با کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی - صفحه:83-96

  tick  تاثیر فعالیت‌های یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی در ترکیب با بازخورد برتعادل کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی - صفحه:97-110

  tick  بررسی مقایسه‌ای درک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزونی و دارای سمعک با کودکان شنوا - صفحه:111-122

  tick  تحلیل و مقایسۀروایت‌های نوشتاری دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی پایۀ چهارم و پنجم شهر تهران - صفحه:123-136

  tick  مقایسه تاثیر روش‌های تحلیل رفتار کاربردی (Aba) پاسخ محور(Prt) و تلفیقی بر افزایش خزانه‌ واژگان کودکان با اختلال طیف اتیسم چهار تا شش ساله - صفحه:137-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved