>
Fa   |   Ar   |   En
   تربیت اسلامی   
سال:1398 - دوره:14 - شماره:28


  tick  ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان - صفحه:53-74

  tick  بازخوانی داستان‌های مثنوی بر مبنای مولفه‌های تفکر فلسفی ‌و تدوین راهنمای داستان‌ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی - صفحه:29-52

  tick  بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت - صفحه:75-94

  tick  تاثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (P4c) - صفحه:95-114

  tick  تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان - صفحه:7-28

  tick  تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی - صفحه:195-219

  tick  رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان - صفحه:159-173

  tick  شناسایی مولفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام - صفحه:115-137

  tick  شناسایی و اولویت بندی پیام های مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاه های دانش‌آموزان) - صفحه:175-194

  tick  مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان» - صفحه:139-157
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved