>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:4


  tick  زمان انتظار بیماران سرپایی با بهره گیری از مدل های شبیه سازی - صفحه:327-333

  tick  میزان مصرف اکستازی در دانشجویان استان گیلان - صفحه:335-341

  tick  تأثیر آموزش یائسگی به همسران بر حمایت اجتماعی درک شده توسط زنان یائسه - صفحه:343-348

  tick  کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه برنامه ریزی برای پیشگیری از ایدز در دانشجویان - صفحه:349-359

  tick  رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی - صفحه:361-369

  tick  کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران - صفحه:371-378

  tick  نیازهای آموزشی مرتبط با بهداشت باروری در داوطلبان ازدواج - صفحه:379-385

  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران تالاسمی ماژور - صفحه:387-393

  tick  آیا پژوهشگران تصویر درستی از میزان فعالیت های ترجمه دانش خود دارند؟ - صفحه:395-400

  tick  مشکلات موجود در مدیریت تعیین هویت، تشخیص و اعلام مرگ و روند تدفین در زلزله بم: یک مطالعه کیفی - صفحه:401-406

  tick  ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی) با کیفیت زندگی زنان - صفحه:407-413

  tick  تعداد پزشک عمومی در کشور و امکان اجرای طرح پزشک خانواده از بعد نیروی انسانی - صفحه:415-421
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved