>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1388 - دوره:8 - شماره:3


  tick  معیارهای مربوط به دسترسی به قسمت های مختلف بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی - صفحه:227-234

  tick  محاسبه هزینه واحد خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان امیر اعلم تهران با استفاده از روش تقلیلی- مرحله ای - صفحه:235-244

  tick  عوامل مرتبط با دردهای پشت و کمر و تغییرات ده ساله این دردها در ایران - صفحه:245-251

  tick  وضعیت تصادفات موتور سواری و هزینه های بیمارستانی آن در مراجعان بیمارستان شهدای خرم آباد - صفحه:253-262

  tick  کاربرد الگوی بین نظریه ای در تعیین مراحل تغییر رفتار مصرف سیگار در جمعیت بزرگسالان شهر بندرعباس - صفحه:263-269

  tick  پایایی و روایی «آزمون سنجش رشد شنوایی، زبان و گفتار نیوشا» در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان - صفحه:271-278

  tick  مقایسه تصویر ذهنی از جسم در بیماران تحت درمان با همودیالیز با بیماران پیوند کلیه - صفحه:279-287

  tick  عوامل خطر خانوادگی چاقی در دانش آموزان دبستانی شهر نیشابور - صفحه:289-296

  tick  تعیین شاخص سطح کشندگی در بیماران مبتلا به سوختگی - صفحه:297-301

  tick  کیفیت زندگی در جانبازان ایرانی با قطع عضو در هر دو اندام تحتانی - صفحه:303-310
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved