>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:6


  tick  رضایتمندی جانبازان و خانواده آنان از بیمه تکمیلی در دریافت دارو - صفحه:609-616

  tick  سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای: طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی و پایایی آن - صفحه:619-627

  tick  توصیف عوامل موثر در رخداد حوادث ناخواسته بالینی : 16 گزارش تحلیل ریشه ای خطا در یک بیمارستان آموزشی - صفحه:629-637

  tick  روش‌های‌ مطالعه فراوانی، توزیع مکانی و شدت حوادث ترافیکی مرتبط با عابران پیاده در مناطق شهری: یک مطالعه مروری - صفحه:639-652

  tick  بررسی افزایش چربی خون فامیلی در خانواده‬های مورد مطالعه لیپید و گلوکز تهران: یک مطالعه‬ی مقطعی - صفحه:653-661

  tick  فرزندآوری از دیدگاه شهروندان تهرانی: دلایل تمایل و عدم تمایل - صفحه:663-668

  tick  ارزیابی مقدار عددی گزینه‌های پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه‌های سلامت - صفحه:667-684

  tick  روان سنجی پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهای ایرانHelia)) در جمعیت شهری منطقه بلوچستان - صفحه:669-676

  tick  مقایسه درمان دارویی با طب سوزنی برای درمان سردردهای میگرنی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران میگرنی - صفحه:685-693

  tick  بررسی و مقایسه تاثیر پیام های سود محور و زیان محور از طریق پیامک تلفن همراه بر رفتار خودمراقبتی از پا در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:695-705

  tick  اثربخشی چارچوب بندی پیام بر رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجویان - صفحه:707-716

  tick  ایدز و انگ: حمایت حقوقی بیماران ایدز در ایران و اثرات آن بر سلامت جامعه - صفحه:717-720
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved