>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1395 - دوره:15 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر تورم، مخارج بهداشتی و شهرنشینی بر امید به زندگی در کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (Mena) - صفحه:344-351

  tick  آخرین تغییرات در توصیه‌ها و الگوریتم درمانی پرفشاری خون - صفحه:352-356

  tick  بررسی جریان گردش بیماران سرپایی دارای اختلال روانپزشکی و بهبود زمان انتظار آنان با استفاده از روش هایPdsa و Rca - صفحه:360-369

  tick  ارایه سرفصل برنامه‌ درسی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت مدارس - صفحه:372-385

  tick  طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت نوجوانان - صفحه:388-402

  tick  ارزیابی روایی و پایایی نسخه‌ فارسی پرسشنامه ارسال و خوانش پیامک در حین رانندگی - صفحه:404-410

  tick  اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش اضطراب در سالمندان - صفحه:412-421

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان (Casp- 19) - صفحه:422-431

  tick  منابع کسب اطلاعات، حیطه های نیاز و روش های آموزشی مورد علاقه زنان سنین باروری مبتلا به واژینیت - صفحه:432-442

  tick  تبیین ادراک مادران از بستری نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتوای کیفی - صفحه:444-451

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی برمبنای الگو بزنف در ارتقای فعالیت جسمانی زنان پس از زایمان - صفحه:452-461

  tick  ارزیابی مقدار عددی گزینه های پاسخ در پرسشنامههای سلامت: ''قید مقدار '' و ''قید تکرار - صفحه:462-469
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved