>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:6


  tick  بررسی زمان ویزیت در طرح پزشک خانواده از دیدگاه ارایه دهندگان خدمات - صفحه:623-628

  tick  بررسی هزینه های مستقیم درمانی و غیر درمانی بیماران سرطانی بستری و سرپایی در مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز در سال 1392 - صفحه:629-637

  tick  ارزیابی بیمارستانهای شهر قزوین در جذب گردشگران پزشکی: رویکرد کمیسیون مشترک بین المللی - صفحه:639-645

  tick  دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور: مطالعه موردی شهر تکاب - صفحه:647-665

  tick  بررسی کیفی عوامل زمینه ساز رضایت زناشویی در زوجین با تفاوت سنی معکوس - صفحه:667-675

  tick  اختلال عملکرد جنسی و رفتارهای جستجوی کمک در زنان تازه ازدواج کرده شهر ساری: یک مطالعه مقطعی - صفحه:677-686

  tick  کاربرد فن آوری اطلاعات در فرآیند غربالگری نوزادان برای شناسایی بیماری های ژنتیکی و سایر اختلالات مادرزادی: یک مطالعه مروری - صفحه:687-696

  tick  تاثیر ساکارز خوراکی بر درد مراحل مختلف خونگیری در نوزادان نارس - صفحه:697-702

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ و بالا نگه داشتن پاها بر میزان ادم فیزیولوژیک بارداری - صفحه:703-710

  tick  تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر ارتقای تمرینات ورزشی پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان قبل از یایسگی - صفحه:711-720

  tick  بررسی آسایش دمایی در کلاس‌های درس مدارس ابتدایی استان قم - صفحه:721-727

  tick  دریافت فعالانه و غیر فعالانه اطلاعات سلامت توسط بیماران دیابتی شهر اصفهان - صفحه:729-740
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved