>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:1


  tick  هزینه های کمرشکن در نظام سلامت ایران: مروری نظامند بر شواهد موجود - صفحه:7-17

  tick  وضعیت اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده از دیدگاه ارایه دهندگان خدمات - صفحه:19-25

  tick  میزان رعایت حقوق متقاضیان دریافت جنین اهدایی بر مبنای اصول اخلاقی - صفحه:27-40

  tick  نیازهای اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی در زمان انتظار: مطالعه ای کیفی - صفحه:41-51

  tick  همدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگی - صفحه:53-61

  tick  تاثیر نقاشی بر اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارستان - صفحه:63-68

  tick  شیوع چاقی و عوامل موثر بر آن در کودکان 7 تا 12 ساله شهر همدان - صفحه:69-77

  tick  ارتباط میان نحوه ی حمل کیف توسط دانش آموزان و مشکلات جسمانی ناشی از آن - صفحه:79-85

  tick  روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه خودکارآمدی شیردهی - صفحه:87-93

  tick  سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی ساکن شهرها: یک مطالعه ملی - صفحه:95-103

  tick  کاربرد الگوی فرایند موازی توسعه یافته در طراحی پیام مناسب ارتقای استفاده ازکمربندایمنی در رانندگان تهران - صفحه:103-111
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved