>
Fa   |   Ar   |   En
   تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده منصوریان مرتضی ,صلحی مهناز ,دهداری طاهره ,تقدیسی محمد حسین ,زمانی علویجه فرشته
منبع پايش - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:467 -475
چکیده    توهم یکی از اثرات مصرف ماده مخدر شیشه است، این مطالعه با هدف تبیین تجربه توهم ناشی از مصرف مواد مخدر در معتادان شهر اهواز صورت گرفت. این مقاله بخشی از یک مطالعه کیفی بود که با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده‌ها به صورت هدفمند و با روش‌های مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مشاهده در مراکز گذری شهر اهواز جمع آوری گردید. از تمامی شرکت کنندگان، رضایت نامه آگاهانه اخذ شد. بعد از انجام اولین مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت تحلیل مقایسه‌ای مستمر انجام و به این منظور، ابتدا متن مصاحبه چندین بار مطالعه، تحلیل و با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد. بعد از ورود هر مصاحبه جدید، مراحل کدگذاری تکرار شد تا اشباع اطلاعاتی حاصل و توصیفی از تجارب معتادان به دست آمد. از مجموع 38 مصاحبه انجام شده، 35 مورد کراک و شیشه، یک نفر معتاد به کراک، شیشه و حشیش و دو نفر هم فقط به شیشه اعتیاد داشتند. تجارب شرکت کنندگان از توهم در قالب 6 دسته توهم شامل «توهم بینایی، شنیداری، اختلالات شناختی، افزایش تلقین پذیری، احساس خطر بدبینی و سو قصد و تمرکز بر چیزی یا بر بدن خود دسته بندی» شدند. با توجه به اثرات مخرب مصرف شیشه بر سلامت فرد و جامعه و با توجه به این که امروزه شیشه در سطح گسترده‌ای تولید و به بازار عرضه می‌شود، به نظر می‌رسد ارایه آموزش‌های گسترده با حمایت رسانه‌های جمعی در مورد ماده مخدر شیشه برای تمام اقشار جامعه، مخصوصاً نوجوانان و جوانان در کنترل اعتیاد به شیشه موثر باشد.
کلیدواژه شیشه ,توهم ,مراکز گذری ,Hallucination ,Crystal meth ,Qualitative research
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایلام, گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران, ایران
پست الکترونیکی solhi80@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved