>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:4


  tick  مطالعه تطبیقی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در آمریکا و انگلستان - صفحه:383-391

  tick  ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن ـ لاسو - صفحه:393-399

  tick  وضعیت دریافت مکمل آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر سمنان سال1391 - صفحه:401-411

  tick  دلایل جستجوی سقط در زنان دارای بارداری ناخواسته: یک مطالعه کیفی - صفحه:413-424

  tick  بررسی میزان رابطه زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان پستان - صفحه:425-431

  tick  ارتباط تصویر بدنی دختران نوجوان چاق شهر تهران با افسردگی، اضطراب و تنش - صفحه:433-440

  tick  بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر نگرش، خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف دخانیات در نوجوانان - صفحه:441-448

  tick  وضعیت استقلال عملکردی فعالیت‌های جسمانی سالمندان: یک مطالعه جمعیتی - صفحه:449-456

  tick  خصوصیات روان سنجی نسخه‌های 14، 10 و 4 عبارتی «مقیاس تنش درک‌ شده» در بیماران مبتلا به آسم - صفحه:457-465

  tick  تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: یک مطالعه کیفی - صفحه:467-475

  tick  پیشگویی کننده‌های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی - صفحه:477-485

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر فشار خون در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون - صفحه:487-495

  tick  میزان درستی نگارش مقالات دو مجله علمی - پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران - صفحه:497-504

  tick  بررسی ارتباط علّی میان پارازیت‌های ماهواره ای و آسیب به سلامت: برخی بایدها و نبایدها - صفحه:505-512
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved