>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1392 - دوره:13 - شماره:1


  tick  رتبه بندی کشورهای آسیای جنوب غربی از لحاظ شاخص‌های رایج بخش بهداشت و درمان طی سال‌های 2000 تا 2007 - صفحه:5-16

  tick  مقایسه تولیدات علمی مجلات تخصصی علوم پزشکی ایران با کشورهای منتخب (مقاله کوتاه) - صفحه:17-20

  tick  باز طراحی نظام برنامه‌ریزی عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - صفحه:21-32

  tick  تاثیر مداخله آموزشی بر به‌کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع - صفحه:33-40

  tick  تحلیل چارچوب؛ شیوه ای برای تحلیل داده‌های کیفی - صفحه:41-50

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای بر مصرف میوه و سبزی در سالمندان - صفحه:51-60

  tick  ارتباط آگاهی و تهدید درک شده‌ی دانش آموزان با رفتار آن‌ها در زمینه‌ی مصرف صبحانه و میان وعده در مدارس ابتدایی پسرانه‌ - صفحه:61-71

  tick  بررسی کیفیت زندگی زنان یایسه مبتلا به بی‌اختیاری ادراری: یک مطالعه مقطعی - صفحه:73-81

  tick  تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان بادار - صفحه:83-90

  tick  تاثیر برنامه آموزشی مدون بر دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه تب مالت در زنان دامدار روستایی - صفحه:91-99

  tick  تحلیل وضعیت موجود استان سیستان و بلوچستان در به‌‌کارگیری رویکرد مدیریت جامعه محور در مقابله با بلایای طبیعی - صفحه:101-106

  tick  عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بیمارستان‌های آموزشی و راهکارهای ارتقای این واحدها - صفحه:107-118

  tick  سواد سلامت: بررسی تعاریف به کار رفته در مطالعاتی که به طراحی و روان سنجی ابزارهای سنجش سواد سلامت پرداخته‌اند - صفحه:119-124
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved