>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1393 - دوره:13 - شماره:2


  tick  اندازه‌های دور کمر و نسبت دور کمر به لگن به عنوان نشانگر های عوامل خطرزای قلبی و عروقی در ایران - صفحه:145-153

  tick  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سرطان در استان قم - صفحه:155-163

  tick  ارزشیابی برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیط کار - صفحه:165-175

  tick  میزان و عوامل مربوط به استفاده ازکمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو در تهران: نتایج مشاهده و مصاحبه - صفحه:177-187

  tick  مقایسه وضعیت گزارش دهی تصادفات جرحی و فوتی توسط سازمان های ذی‌ربط در محور تهران ـآبعلی - صفحه:189-196

  tick  ویژگی‌های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن - صفحه:197-210

  tick  ارتباط شدت علایم اختلال فشار عصبی پس از سانحه و مولفه های کیفیت زندگی در جانبازان - صفحه:211-219

  tick  بررسی تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران در دوره پس از زایمان - صفحه:221-228

  tick  تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار - صفحه:229-234

  tick  جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام‌مند متون پژوهشی - صفحه:235-250
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved