>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:4


  tick  آموزش پیشگیری سطح چهارم درایران به‌منظور کاهش آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از خدمات غیرضروری پزشکی بالینی و بهداشت عمومی - صفحه:329-333

  tick  استقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آن - صفحه:335-343

  tick  بررسی سلامت روان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی سالمندان - صفحه:345-353

  tick  بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان مادران باردار - صفحه:355-365

  tick  تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری - صفحه:367-374

  tick  بهبود تداوم مصرف قرص‌های جلوگیری از بارداری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:375-383

  tick  پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار : یک مطالعه نظریه محور - صفحه:385-391

  tick  مقیاسی روا و پایا برای سنجش نگرش به انجام مراقبت معنوی پرستاران انکولوژی: طراحی و روان سنجی - صفحه:393-402

  tick  تاثیر عوامل کیفی محیط بر کاهش اختلال رفتاری در کودکان 7-5 سال - صفحه:403-414

  tick  شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان شهرستان مرند - صفحه:415-422

  tick  پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان: ارزشیابی کارآیی نظریه رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:423-431
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved