>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:2


  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران دیابتی نوع دو در ایران - صفحه:135-141

  tick  بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مقیم در خانه‌های سالمندی - صفحه:143-149

  tick  تاثیر مکیدن غیر تغذیه‌ای بر وزن‌گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان - صفحه:151-157

  tick  میزان استفاده از کمربند ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین رانندگان وسایل نقلیه سبک شهر کرمان - صفحه:159-165

  tick  اعتباریابی خصوصیات روان‌سنجی گونه فارسی پرسشنامه سبک زندگی - Hplp Ii نوجوانان - صفحه:167-176

  tick  همبسته‌های روانشناختی وزن بدن: آیا از روی ویژگی‌های روانشناختی می‌توان لاغری و چاقی را پیش بینی کرد؟ - صفحه:177-182

  tick  ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سلامت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:183-194

  tick  تحلیل مسیر حرکت و زمان انتظار بیماران سرپایی در بخش رادیولوژی و عوامل موثر بر آن - صفحه:195-204

  tick  جمعیت گربه‌های خیابانی شهر تهران و سلامت مردم: مروری کوتاه بر ادبیات پژوهشی و نمونه موردی شهر تهران - صفحه:205-219
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved