>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:2


  tick  وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران - صفحه:172-176

  tick  میزان تاثیر اجرای سازماندهی تمام وقتی بر کارآیی اتاق‌های عمل و درمانگاه‌های بیمارستان فارابی - صفحه:183-187

  tick  ارتباط شاخص توده بدنی، دیابت و تیرویید با استیوپروز در مراجعه کنندگان به مراکز سنجش استخوان - صفحه:190-192

  tick  ارتباط نمایه توده بدن با وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی (سطح تحصیلات ـ شغل) والدین در دختران مدارس راهنمایی جزیره کیش - صفحه:197-200

  tick  عوامل تعیین‌کننده فعالیت بدنی بر اساس نظریه عمل منطقی توسعه‌یافته در زنان دیابتی - صفحه:206-211

  tick  مقایسه تاثیر سازه‌های خودکارآمدی و کنترل رفتاری درک شده بر نظریه عمل منطقی در خصوص پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر با روش تحلیل مسیر - صفحه:216-219

  tick  مردم ایران چقدر خود را افسرده می‌دانند؟ مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:222-224

  tick  گونه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ویژه مبتلایان به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Pcosq): ترجمه، روایی و پایایی - صفحه:230-233

  tick  روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی (Q-Les-Qsf) - صفحه:236-240

  tick  روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش و آگاهی پیرامون حقایق دوران سالمندی (Faqi) - صفحه:246-249

  tick  تاثیر برنامه «ایجاد فرصت‌های رشد والدین» بر میزان اضطراب و تنش مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان - صفحه:254-257

  tick  مواجهات شغلی والدین کودکان مبتلا به بیماری لوکمی لنفوبلاستیک حاد (All): یک مطالعه مورد ـ شاهدی - صفحه:260-265

  tick  ارزیابی نان مصرفی در بیمارستان‌ها و مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:275-278

  tick  دانش، نگرش و عملکرد نانوایان درباره استفاده از جوش‌شیرین در نان - صفحه:281-283
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved