>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:6


  tick  وقایع ناگوار در مدارس: پیامدها و بایدها - صفحه:777-783

  tick  طرح ملی پزشک خانواده و کیفیت نظام ارجاع - صفحه:785-790

  tick  شیوع ناامنی غذایی و عوامل مرتبط با آن - صفحه:791-797

  tick  سنجش نابرابری در توزیع منابع بهداشتی و درمانی: یک مطالعه موردی - صفحه:799-805

  tick  چاقی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با آن: یک مطالعه اپیدمیولوژیک - صفحه:807-813

  tick  تبیین ساختار خدمات بهداشت باروری مورد نیاز دختران نوجوان: پژوهشی کیفی - صفحه:815-822

  tick  هزینه اثربخشی مراکز درمان نگهدارنده با متادون به منظور پیشگیری از Hiv در معتادان تزریقی - صفحه:823-830

  tick  دیدگاه افراد مبتلا به اچ آی وی/ ایدز در مورد موانع استفاده از کاندوم: پژوهشی کیفی - صفحه:831-840

  tick  ترجمه و بررسی ویژگی‌های روان سنجی «پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کودکان کیندل» - صفحه:841-847

  tick  روانسنجی نیمرخ 2 ارتقا سلامت در شیوه زندگی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهری - صفحه:849-856

  tick  کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - صفحه:857-862

  tick  مقایسه کیفیت خواب بیماران دیابتی نوع 1 با افراد غیردیابتی - صفحه:863-867

  tick  اختلالات جنسی و عوامل موثر بر آن: مطالعه مبتنی بر جمعیت در بین زنان ساکن مناطق شهری چهار استان کشور - صفحه:869-875

  tick  عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته و قصد زنان در تداوم یا ختم آن بر اساس الگوی باور بهداشتی - صفحه:877-885

  tick  بررسی ارتباط پایش الکترونیکی قلب جنین بر میزان سزارین - صفحه:887-891

  tick  ارتباط وزن مادر با الگوی شیردهی و تداوم آن - صفحه:893-899

  tick  بررسی تاثیر تلاوت قرآن در سه ماه آخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:901-906

  tick  مقایسه دو روش آموزش ویدیویی و چهره به چهره برآگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سکته قلبی - صفحه:907-912

  tick  عوامل موثر بر تصمیم گیری خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در اهدای عضو: یک مطالعه کیفی - صفحه:913-925
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved