>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:5


  tick  نگرش کارکنان ستادی و افراد صاحب نظر در مورد نحوه اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در ایران - صفحه:583-588

  tick  برآوردی از نیاز به متخصصان قلب و عروق در ایران در سال 1400 بر اساس روش الگو برداری - صفحه:589-594

  tick  رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در یک شبکه بهداشتی و درمانی - صفحه:595-601

  tick  نقش توزیع جغرافیایی بر میزان‌ بروز و بقا در سالمندان مبتلا به سرطان‌ در ایران - صفحه:603-609

  tick  اهمیت سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:611-619

  tick  پیش‌بینی کننده‌های خودپایشی فشارخون براساس الگوی بزنف در بیماران مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:621-627

  tick  ترجیحات عاملان زایمان در مورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار - صفحه:629-635

  tick  تاثیر رحم‌ برداری از طریق شکم بر روی تصویر ذهنی زنان - صفحه:637-642

  tick  بررسی میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط بر انجام آن در مادران شیرده - صفحه:643-649

  tick  وضعیت تغذیه مادران شیرده به تفکیک گروه‌های غذایی و عوامل مرتبط با آن - صفحه:651-660

  tick  دیدگاه زنان نسبت به روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری: یک مطالعه کمی - صفحه:661-668

  tick  موانع محیطی اجتماعی استفاده از کاندوم در زنان در معرض خطر ابتلا به اچ آی وی/ایدز: یک مطالعه کیفی - صفحه:669-678

  tick  سطح خونی سرب، کادمیوم و سلنیوم مادر و بند ناف و ارتباط آنها با یکدیگر - صفحه:679-684

  tick  عوامل تاثیر گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان کارگر بر پایه «الگوی تلفیقی نظریه رفتاربرنامه ریزی شده و خودکارآمدی» - صفحه:685-696

  tick  مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه زنان یایسه و غیر یایسه - صفحه:697-701

  tick  تاثیر آموزش همتایان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی - صفحه:703-710

  tick  تاثیر پی گیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی - صفحه:711-717

  tick  راهبردهای ارتباطی پرستاران در مواجهه با بیماران دارای تنوع فرهنگی - صفحه:719-724

  tick  موانع تغذیه سالم از منظر مردان تهرانی: یک مطالعه کیفی - صفحه:725-735

  tick  بررسی میزان تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقا رفتارهای پیشگیری کننده از Hiv/Aids در میان مردان معتاد - صفحه:737-744

  tick  بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماری‌های منتقله از راه خون و شناسایی موانع احتمالی آن توسط دستیاران طب اورژانس - صفحه:745-751
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved