>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بررسی شاخص توسعه انسانی(Hdi) درایران و کشورهای منتخب - صفحه:415-423

  tick  مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت اطلاعات Hiv/Aids در کشورهای منتخب - صفحه:425-433

  tick  تحلیل هزینه‌های دیالیز در ایران: هزینه همودیالیز بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:435-442

  tick  تجزیه و تحلیل هزینه‌های اقتصادی بیماری دیابت در بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:443-449

  tick  بررسی ارتباط بین معنویت مدیران و معنویت محل کار با رضایت بیماران و کارکنان بیمارستانی - صفحه:451-458

  tick  سطح رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی شیراز - صفحه:459-465

  tick  میزان شادکامی مردم ایران و عوامل موثر بر آن: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران - صفحه:467-475

  tick  روند میزان بروز سرطان ریه در استان فارس بر اساس داده‌های ثبت سرطان (87-1380) - صفحه:477-483

  tick  بررسی کیفیت خواب رانندگان اتوبوس‌های بین شهری ترمینال‌های مسافربری شهر تهران - صفحه:485-490

  tick  رابطه بین محرومیت (فقر اقتصادی) و کیفیت زندگی وابسته به سلامت - صفحه:491-495

  tick  تاثیر آموزش سلامت بر مبنای الگوی باور بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان در دانش‌آموزان پسر - صفحه:497-503

  tick  بررسی آگاهی و عملکرد مصرف‌کنندگان در مورد برچسب‌های مواد غذایی - صفحه:505-510

  tick  میزان محدودیت مصرف دخانیات در منزل در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن - صفحه:511-517

  tick  تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر آگاهی و نگرش مادران دارای فرزند تالاسمی - صفحه:519-527

  tick  کیفیت خدمات قبل از زایمان در مراکز بهداشتی ـ درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:529-544

  tick  بررسی تاثیر کاربرد الگوی باور بهداشتی برقصد رفتاری برای پیشگیری‌ از هپاتیت B در دختران نوجوان - صفحه:545-554

  tick  بررسی الگوی رفتارهای جنسی در زنان متاهل - صفحه:555-559
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved