>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:2


  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد بالای 40 سال ساکن مازندران - صفحه:145-149

  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان مبتلا به لوسمی - صفحه:151-156

  tick  سنجش جو ایمنی در محل کار: ساخت، روایی و پایایی پرسشنامه - صفحه:157-165

  tick  میزان انطباق موارد ثبت شده در گواهی فوت با پرونده پزشکی متوفیان و دیدگاه صادرکنندگان گواهی در این زمینه در بیمارستان های آموزشی کرمان - صفحه:167-173

  tick  ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:175-181

  tick  تبیین فرایند سقط غیرقانونی: یک مطالعه کیفی - صفحه:183-195

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها - صفحه:197-204

  tick  عوامل فردی مؤثر در اتخاذ رفتارهای پرخطر منجر به ایدز: یک مطالعه کیفی - صفحه:205-215

  tick  وضعیت موجود اولویت گذاری ارایه خدمات سلامت در ایران - صفحه:217-230

  tick  رویکردی معنوی به رضایت شغلی پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی - صفحه:231-241

  tick  همه گیرشناسی چاقی و لاغری و ارتباط آنها با فعالیت بدنی و الگوی رژیم غذایی در نوجوانان پسر 13-12 ساله شهر سبزوار - صفحه:243-253

  tick  کیفیت مراقبت در حملات تشدید بیماری انسداد مزمن ریه در بیمارستان رسول الکرم(ص) و فیروزگر - صفحه:255-260

  tick  آیا پیش بینی روند افزایش میزان سزارین تحقق یافته است؟ - صفحه:261-264

  tick  ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج) تهران - صفحه:265-271

  tick  چالش های تعیین بسته بیمه درمان پایه در ایران - صفحه:273-283

  tick  ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان - صفحه:285-292
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved