>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1389 - دوره:10 - شماره:1


  tick  روانسجی فرم Z پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی - صفحه:5-13

  tick  میزان بروز بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در استان کردستان - صفحه:15-20

  tick  ارتباط وزن گیری و استفاده از مکمل های دوران بارداری با وزن هنگام تولد - صفحه:21-25

  tick  پیشگویی کننده های رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس الگوی مراحل تغییر با استفاده از تحلیل مسیر - صفحه:27-37

  tick  ددیگاه های مادران باردار،ماماها، متخصصان زنان و مامایی و متخصصان بیهوشی نسبت به روش زایمان: یک مطالعه کیفی - صفحه:39-48

  tick  راهبردهای منتخب مردم در اطلاع یابی و آموزش همگانی برای آمادگی در برابر زلزله: بررسی دیدگاه ها و انتظارات مردم شهر تهران - صفحه:49-54

  tick  کیفیت زندگی کارگران معدن زغال سنگ - صفحه:55-62

  tick  مقایسه تاثیر آموزش رژیم غذایی به دو شیوه سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشتی - صفحه:63-71

  tick  دیدگاه مدیران ارشد بیمارستان های خصوصی شهر تهران در مورد مشکلات بیمارستان های خصوصی - صفحه:73-81

  tick  میزان آگاهی والدین از ایمنی اسباب بازی و معیارهای خرید آن در شهر تهران - صفحه:83-89

  tick  تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان - صفحه:91-99

  tick  وضعیت فشار خون در شهر یزد - صفحه:101-107

  tick  تاثیر تجویز روزانه و هفتگی مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و فریتین بند ناف: یک کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:109-114

  tick  الگوی پیشنهادی برای ساختار ادغام یافته نظام سلامت و رفاه اجتماعی در ایران بر اساس مطالعات تطبیقی - صفحه:115-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved