>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:4


  tick  نقش همیاری پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور - صفحه:339-348

  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز - صفحه:349-354

  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مرد مدارس مقطع راهنمایی پسرانه شهر تهران در مورد مصرف دخانیات - صفحه:355-361

  tick  آیا دلیل مصرف سیگار با نتیجه درمان ترک سیگار ارتباطی دارد؟ - صفحه:363-369

  tick  ارتباط کارآمدی فردی و باورهای بهداشتی در مبتلایان به دیابت نوع 2 - صفحه:371-383

  tick  کارکرد خانواده کودکان فلج مغزی و ارتباط آن با نوع و شدت فلج مغزی - صفحه:385-390

  tick  دیدگاه رانندگان تاکسی شهر تهران درباره رفتارهای خطرناک رانندگی: یک پژوهش کیفی - صفحه:391-401

  tick  رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان تاکسی شهر تهران: نگرش، رفتارهای خودگزارشی و مشاهده ای - صفحه:403-416

  tick  روان سنجی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران بالغ مبتلا به صرع - صفحه:417-424

  tick  علل تاخیر در مراجعه به بیمارستان در بیماران دچار انفارکتوس قلبی - صفحه:425-434

  tick  وضعیت سلامت جسمی و روانی و میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرالیا و سایر سالمندان استرالیایی - صفحه:435-442

  tick  میزان شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 12-7ساله - صفحه:443-451

  tick  خطاهای اندازه گیری در تحقیقات علوم پزشکی - صفحه:453-461
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved